آزمون

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

ردیف

جنسیت

دوره

نوع کمربند

روز

تاریخ برگزاری

تحویل مدارک به هیئت

مکان برگزاری

1

آقایان

220

قرمز تا پوم و دان 2

جمعه

93/2/26

93/2/20

تهران

2

آقایان

220

دان و پوم 3 و4

جمعه

93/3/2

93/2/27

کردستان/ سمنان

3

آقایان

44

دان های 5 و6

جمعه

93/3/30

93/3/24

تهران /کبکانیان

4

آقایان

221

قرمز تا پوم و دان 2

جمعه

93/5/10

93/5/4

تهران

5

آقایان

221

دان و پوم 3 و4

جمعه

93/5/17

93/5/11

آشرقی/اصفهان

6

آقایان

18

دان 7

جمعه

93/5/24

93/5/18

تهران /کبکانیان

7

آقایان

222

قرمز تا پوم و دان 2

جمعه

93/6/21

93/6/15

تهران

8

آقایان

222

دان و پوم 3 و4

جمعه

93/6/28

93/6/22

تهران /خوزستان

9

آقایان

45

دان های 5 و6

جمعه

93/8/9

93/8/3

تهران /کبکانیان

10

آقایان

223

قرمز تا پوم و دان 2

جمعه

93/8/23

93/8/17

تهران

11

آقایان

223

دان و پوم 3و4

جمعه

93/8/30

93/8/24

خ رضوی /کرمانشاه

12

آقایان

224

قرمز تا پوم و دان 2

جمعه

93/10/12

93/10/6

تهران

13

آقایان

224

دان و پوم 3 و4

جمعه

93/10/19

93/10/13

بوشهر /البرز

14

آقایان

46

دان های 5 و6

جمعه

93/11/10

93/11/4

تهران/ کبکانیان

15

آقایان

19

دان 7

جمعه

93/11/24

93/11/18

تهران /کبکانیان

16

آقایان

225

قرمز تا پوم و دان 2

جمعه

93/12/1

93/11/25

تهران

17

آقایان

225

دان و پوم 3 و4

جمعه

93/12/8

93/12/2

هرمزگان/زنجان

18

بانوان

220

قرمز تا پوم و دان 2

پنجشنبه

93/2/25

93/2/20

تهران

19

بانوان

46

دان و پوم 3 و4

جمعه

93/3/23

93/3/17

اصفهان/خ رضوی

20

بانوان

221

قرمز تا پوم و دان 2

پنجشنبه

93/5/9

93/5/4

تهران

21

بانوان

222

قرمز تا پوم و دان 2

پنجشنبه

93/6/20

93/6/15

تهران

22

بانوان

47

دان و پوم 3 و4

جمعه

93/7/25

93/7/19

البرز / فارس

23

بانوان

223

قرمز تا پوم و دان 2

پنجشنبه

93/8/22

93/8/17

تهران

24

بانوان

12

دان 5

جمعه

93/9/28

93/9/19

تهران /کبکانیان

25

بانوان

224

قرمز تا پوم و دان 2

پنجشنبه

93/10/11

93/10/6

تهران

26

بانوان

225

قرمز تا پوم و دان 2

پنجشنبه

93/11/30

93/11/25

تهران

27

بانوان

48

دان و پوم 3 و4

جمعه

93/12/15

93/12/9

تهران /خوزستان

جهت اطلاع از هر گونه تغییر در برگزاری آزمون به سایت هیئت تکواندو استان تهران مراجعه فرمایید.

در صورت لزوم آزمون ارتقاء کمربند آبی به قرمز ، یک روز زودتر برگزار خواهد شد.

پیشاپیش از همکاری تمامی مربیان و تکواندوکاران در امر برگزاری آزمون تشکر می نماییم.

 

هزینه آزمون ارتقاء کمربند استان تهران در سال 1392

 


موضوع

مربی درجه سه

مربی درجه دو

مربی درجه یک به بالا

کمربند زرد

صدور احکام

100/000

صدور احکام

100/000

صدور احکام

100/000

سهم مربی

29/000

سهم مربی

35/000

سهم مربی

40/000

جمع کل

129/000

جمع کل

135/000

جمع کل

140/000

کمربند سبز

صدور احکام

100/000

صدور احکام

100/000

صدور احکام

100/000

سهم مربی

40/000

سهم مربی

50/000

سهم مربی

58/000

جمع کل

140/000

جمع کل

150/000

جمع کل

158/000

کمربند آبی

صدور احکام

100/000

صدور احکام

100/000

صدور احکام

100/000

سهم مربی

56/000

سهم مربی

58/000

سهم مربی

65/000

جمع کل

156/000

جمع کل

158/000

جمع کل

165/000

کمربند آبی به قرمز

سهم فدراسیون

115/000

سهم فدراسیون

115/000

سهم فدراسیون

115/000

سهم هیئت

69/000

سهم هیئت

69/000

سهم هیئت

69/000

سهم مربی

29/000

سهم مربی

40/000

سهم مربی

52/000

جمع کل

213/000

جمع کل

224/000

جمع کل

236/000

کمربند قرمزبه مشکی

پوم و دان یک

سهم فدراسیون

137/500

سهم فدراسیون

137/500

سهم فدراسیون

137/500

سهم هیئت

82/500

سهم هیئت

82/500

سهم هیئت

82/500

سهم مربی

35/000

سهم مربی

49/000

سهم مربی

62/000

جمع کل

255/000

جمع کل

269/000

جمع کل

282/000

کمربندمشکی

پوم و دان یک به دو


سهم فدراسیون

240/000

سهم فدراسیون

240/000

سهم هیئت

144/000

سهم هیئت

144/000

سهم مربی

85/000

سهم مربی

110/000

جمع کل

469/000

جمع کل

494/000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هزینه آزمون ارتقاء کمربند کشوری در سال 1392


موضوع

مربيان مجاز

درصورت برگزاری در سایر استان ها

در صورت برگزاری استان تهران

کمربند مشکی

پوم و دان دو به سه

مربی درجه یک به بالا

سهم فدراسیون

360/000

سهم فدراسیون

360/000

هزینه تائید ثبت نام

30/000

سهم هیئت

216/0006

سهم مربی

162/000

سهم مربی

162/000

جمع کل

552/000

جمع کل

738/000

کمربند مشکی

پوم و دان سه به چهار

مربی درجه یک به بالا

سهم فدراسیون

530/000

سهم فدراسیون

530/000

هزینه تائید ثبت نام

30/000

سهم هیئت

318/000

سهم مربی

240/000

سهم مربی

240/000

جمع کل

800/000

جمع کل

1/088/000

کمربندمشکی

پوم و دان چهار به دان پنج

مربی درجه یک به بالا

سهم فدراسیون

900/000هزینه تائید ثبت نام

30/000سهم مربی

405/000جمع کل

1/335/000کمربند مشکی

دان پنج به شش

مربی درجه یک به بالا

سهم فدراسیون

1/000/000هزینه تائید ثبت نام

30/000سهم مربی

450/000جمع کل

1/480/000کمربند مشکی

دان شش به هفت

..............

سهم فدراسیون

1/380/000جمع کل

1/380/000کمربندمشکی

دان هفت به هشت

.............

سهم فدراسیون

1/610/000جمع کل

1/610/000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول هزینه های جدید درخواست کوکیوان

دان

مبلغ قدیم

مبلغ جدید

1

50 دلار

40 دلار

2

70 دلار

50 دلار

3

100 دلار

70 دلار

4

150 دلار

100 دلار

5

210 دلار

150 دلار

6

290 دلار

200 دلار

7

390 دلار

300 دلار

آزمون ارتقاء کمربند ........ به .........  نام حوزه و شهرستان ...........  دوره .......  تاریخ : ..../..../....

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره بانک اطلاعاتی

تاریخ تولد

نام مربی

نام باشگاه

شماره تماس

ثبت نام

شماره بیمه

تأیید نهایی

شماره صفحه ..........                                                          نام ونام خانوادگی و امضاء ثبت نام

 

 

 

آئین نامه اجرایی جدید آزمون ویژه در سال 93

کلیه اساتید ارجمندی که تاکنون دارای امتیاز اخذ آزمون ویژه کمربند بوده اند و همچنین کلیه متقاضیان واجدالشرایط ،

حداکثر تا تاریخ 92/10/21 می بایست نسبت به ارسال مدارک ( حسب آئین نامه ) به دفتر هیئت اقدام نمایند.


Joomlart

تماس با ما

هیئت تکواندو استان تهران

  • آدرس : میدان هفت تیر - خیابان مفتح جنوبی - خیابان ورکش - درب شمالی مجموعه شهید شیرودی - پلاک 6
  • مسئول دفتر : 88311123
  • دبیرخانه : 88847414
  • کمیته ها : 88823997
  • روابط عمومی : 88311124
  • نمابر : 88861253
  • پست الکترونیک (روابط عمومی) : info@tehrantaekwondo.ir
  • پست الکترونیک (دبیرخانه) : dabirkhanetehrantaekwondo@yahoo.com